Ние сме Сиана Електрик!
Специализирани сме в доставката на промишлено електрооборудване, енергооборудване и резервни части към него.

Ние сме Сиана Електрик!

Специализирани сме в доставката на промишлено електрооборудване, енергооборудване и резервни части към него.

Добре дошли!

Ние вярваме, че качеството е основната предпоставка за успех!
Постоянно проучваме пазара и прилагаме нови технологии за да сме в крак с динамично променящата се среда.

Натрупаният опит, успешната ни многогодишна работа, добрите партньорски отношения ни позволяват да създаваме и предлагаме широк спектър от висококачествени продукти и услуги с високо качество при конкурентни цени.

32

Години

11

Доверени партньори

30

Доволни клиенти

253

Завършени проекта

Нашите партньори

Клиентите за нас

 • Постигнатите резултати от съвместната работа и показаните от страна на екипите на Изпълнителя професионален опит, технически и организационни възможности ни позволяват да дадем висока оценка на работата им и да ги препоръчаме като коректен партньор.

  Димитър Ангелов - Изп. директор „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

 • Договорите са изпълнени качествено и в срок. Считаме „Сиана Електрик“ за уважаван и коректен партньор.

  инж.Ж.Динчев - Изп. Директор „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД

 • Изпълнените доставките са с високо качество, при коректно спазване на изискванията на Възложителя, на нормативната уредба и техническите стандарти, при спазване на договорените срокове. „Сиана Електрик“ разполага с висококвалифициран персонал и работи с добро ниво на професионализъм.

  Шишман Чаушев - Изп.директор на „ЕСО“ ЕАД

 • Независимо от кратки срокове, фирмата успя да удовлетвори всички наши изисквания и доставките бяха извършени в договорения срок.Сиана Електрик е лоялен и коректен партньор, който с усилията на своите сътрудници, успява да отговори по най-добрия начин на нуждите на своите клиенти.

  инж. К. Койнарска - Директор СТОРПО „Неохим“ АД

 • В дългогодишната ни съвместна работа „Сиана Електрик“ се е утвърдила като надежден наш партньор с безупречно качество на продуктите, компетентна и навременна техническа консултация, гъвкава търговска политика и изразен стремеж към съобразяване с нашите специфични изисквания. Фирмата е официален представител на руски заводи за помпи и арматура, което улеснява възложителите при доставка на оборудване за енергетиката.

  Куинто Ди Фердинандо - Директор "ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3" АД

 • „Сиана Електрик“ прояви точност по отношение на сроковете на доставка, коректност и професионализъм. Доставените от фирмата резервни части са съпроводени с всички необходими документи и сертификати.

  икн. Ив.Дончев - прокурист на „Асарел Медет“ АД

 • Фирмата е спазила всички договорни задължения, във връзка с изпълнението на поръчката. Представени са всички документи, удостоверяващи качеството на изделията.

  Станимир Казлачев - Изп.директор „Мини Марица Изток“ ЕАД

 • Доставките винаги са изпълнявани коректно в договорения срок, доставените стоки са с високо качество, отговарят на посочените стандарти и са придружени със сертификати за качество и произход, няма направени рекламации, а имаме отлични впечатления от работата си с фирмата.

  Елвира Шопова - Ръководител „ТИО“ „ТЕЦ Бобов Дол“ ЕАД

 • "Сиана Електрик" изпълни задълженията си по наша поръчка професионално, в предварително обявените срокове и в пълно съответствие с нормативните изисквания.

  Т.Кованис - Директор „Търговия и Доставки“ на „Стомана Индъстри“ АД

 • Благодарим за съвместната работа, добрите делови отношения, които смятаме да развиваме и в бъдеще.

  Живко Желев - Управител „Рудин“ ООД

 • „Сиана Електрик“ извършва доставки в уговорените срокове, като доставените количества са в пълно съответствие с техническата спецификация за доставка с качество съответстващо на сертификата от завода производител.

  инж. Таню Танев - Изп. Директор "ЕМУ" АД гр.Търговище