Партньори | Сиана Електрик
Сиана Електрик е удостоена с честта да представлява реномирани заводи производители в България и на Балкански полуостров.

Партньори

Сиана Електрик ЕООД е удостоена с честта да представлява реномирани заводи производители в България и на Балкански полуостров.
Сиана Електрик е официален дистрибутор на:

НП ЗАО
НП ЗАО "Электромаш"
Производител на електрически агрегати за променлив ток, взривозащитен и общати промишлени изпълнение за устройство на помпени, вентилационни и други видове съоръжения, предназначени за въглища, химически, нефт, газ, металургията и други промишлени отрасли
Виж сайта